Beginnen met zen

De introductiecursus start op woensdagavond 11 januari 2023 van 18.00-19.40 uur en bestaat uit vier bijeenkomsten: 11, 18 en 25 januari en 1 februari.

In deze bijeenkomsten leer je de grondbeginselen van zen meditatie: zithouding, adem, reciteren, loopmeditatie. Na het volgen van een introductiecursus kun je doorstromen naar een van de doorgaande groepen op maandag- of woensdagavond van 20.00 tot 21.45 uur. De cursus wordt gegeven door Sara Bruins en Jacky Limvers.

In de introductiecursus besteden we aandacht aan adem tellen en aandachtig gewaarzijn. Iedere keer wordt een ander aspect van zazen onder de loep genomen. Er wordt uitgebreid stil gestaan bij de zithouding en de ademhaling. Vast onderdeel van zazen is het reciteren van een boeddhistische tekst. We kijken naar de rol van het reciteren en naar de inhoud van de tekst. Ook integreren we meditatie in alledaagse handelingen zoals theedrinken en lopen. Verder wordt er gekeken naar de betekenis van meditatie voor je dagelijkse leven.

Aanmelden: Sara Bruins
Kosten: 60,00 euro
Het cursusgeld kan overgemaakt worden op giro NL06 INGB 0005041196 tnv R. Elink Schuurman in Utrecht.
Plaats: Avanturijn,  Voetiusstraat 3 in Utrecht