Beginnen met zen

De introductiecursus start opnieuw op woensdag 2 september 2020 van 18.00-19.30 uur. De laatste bijeenkomst is woensdag 7 oktober 2020.

De introductiecursus bestaat uit vijf bijeenkomsten op woensdagavond van 18.00 tot 19.30 uur. In deze bijeenkomsten leer je de grondbeginselen van zen meditatie: zithouding, adem, reciteren, loopmeditatie. Na het volgen van een introductiecursus kun je doorstromen naar een van de doorgaande groepen op maandag- of woensdagavond van 20.00 tot 21.45 uur. De cursus wordt gegeven door Marjolein Kyosei Verboom en Jolinda Daishin van Hoogdalem.

In de introductiecursus besteden we aandacht aan adem tellen en aandachtig gewaarzijn. Iedere keer wordt een ander aspect van zazen onder de loep genomen. Er wordt uitgebreid stil gestaan bij de zithouding en de ademhaling. Vast onderdeel van zazen is het reciteren van een boeddhistische tekst. We kijken naar de rol van het reciteren en naar de inhoud van de tekst. Ook integreren we meditatie in alledaagse handelingen zoals theedrinken en lopen. Verder wordt er gekeken naar de betekenis van meditatie voor je dagelijkse leven. De cursussen worden gegeven door ervaren zenleraren of leraren in opleiding.

Aanmelden: Marjolein Kyosei Verboom
Kosten: 57,50 euro
Het cursusgeld kan overgemaakt worden op giro NL06 INGB 0005041196 tnv R. Elink Schuurman en/of M. Verboom in Utrecht.
Plaats: Centrum Well, Doelenstraat 34, Utrecht