Doorgaan met Zen

Iedereen die de introductiecursus gevolgd heeft (of vertrouwd is met zen), kan verder gaan met zenmeditatie in een van de doorgaande groepen op maandag- of woensdagavond.

Op deze avonden beginnen we met het reciteren van de Hart Soetra. Er zijn vervolgens twee zitperiodes van 25 minuten afgewisseld met kinhin (loopmeditatie). Maurits Hogo Dienske, de meditatieleraar, geeft een korte toelichting op de praktijk van zenmeditatie. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan hoe je meditatie vorm krijgt in het dagelijks leven.

Tijdens een van de zitperiodes is er gelegenheid voor een individueel gesprek met de leraar over je meditatiebeoefening. De avond wordt afgesloten met in stilte theedrinken en het reciteren van de Soetra van de Liefdevolle Vriendelijkheid.

Dit jaar zijn er ook twee studieavonden waarop we een boeddhistische tekst bestuderen.

Verder zijn er twee keer per jaar zenzondagen waarop we een hele ochtend zitten.  Het programma bestaat uit zitmeditatie, loop meditatie, theedrinken, een korte toespraak en oefeningen om het zitten makkelijker te maken. De zenzondagen worden gehouden in Centrum Well, Doelenstraat 34, 3512 XJ Utrecht. Opgeven: Jolinda Daishin van Hoogdalem