Zen op zondag 22 december

Wat is er mooier dan op de kortste dag van het jaar de zondagochtend in stilte door te brengen? Op 22 december kun je een stille zondagochtend mee zitten bij Zen Utrecht. Een heerlijk begin van je kerstvakantie. Iedereen met meditatie ervaring is welkom. We beginnen om 09.30 uur en eindigen om 12.30 uur. We drinken thee, reciteren de Hartsoetra en zitten een aantal keer 25 minuten in stilte. Tussendoor is er loopmeditatie en een toespraak. Na afloop is er ook informeel thee.

Bijdrage: 10 euro, contant ter plekke of overmaken op NL06 INGB 0005 0411 96 t.n.v. R. Elink Schuurman e/o M.J.Verboom te Utrecht.

Graag van tevoren aanmelden:Jolinda Daishin van Hoogdalem